|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Běží tendr na stavbu mostu

27. 5. 2024
V průběhu května zahájilo ŘSD výběrové řízení na výstavbu nového mostního objektu, který bude proveden v rámci plánované přeložky silnice I/27 Plasy přes údolí řeky Střely. Most přechází přes rozsáhlé údolí řeky Střely, kde přemosťuje polní a lesní cesty, železniční trať a řeku Střelu. Celková délka mostu je 496,311 m. Stavba obchvatu, jejíž nedílnou součástí je předmětný mostní objekt, bude sloužit k odklonění veřejné dopravy mimo intravilán města Plasy. Touto úpravou dojde k redukci negativního vlivu dopravy na památkově chráněné objekty a zastavěné území podél stávající silnice I/27. Most bude nejvyšší v Česku, jelikož doprava bude jezdit téměř 90 metrů nad hladinou řeky Střely. Stavba je soutěžená v režimu Design and Build. Předpokládaná hodnota zakázky je 530,5 milionu korun (bez DPH). Zájemci mohou své nabídky doručit do 3. září. Nelze ale vyloučit prodloužení této lhůty. Režim Desingn and Build znamená, že zhotovitel odpovídá nejen za stavbu, ale i projektovou dokumentaci. V Plzeňském kraji půjde o první akci vypsanou tímto způsobem.