|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Chystá se tendr na most

27. 2. 2024
Nejnáročnějším stavebním objektem budoucího obchvatu Plas je přemostění údolí řeky Střely a železniční trati spojující Plzeň a Žatec. Most bude téměř 500 metrů dlouhý a v nejvyšším bodě dosáhne výšky přes 87 metrů. V současné době probíhá…

Most se musel rozebrat

24. 1. 2024
Stavbaři museli rozebrat již postavený most na budovaném obchvatu Klatov na silnici I/27. Demolice byla nezbytná kvůli tomu, že subdodavatelská firma dodala špatně vyrobené železobetonové prefabrikáty, z nichž byl most složen. Nekvalitně…

Vydáno povolení pro obchvat

27. 12. 2023
Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor dopravy a silničního hospodářství) vydal 21. 12. 2023 stavební povolení pro stavbu obchvatu Přeštic. Stavba délky 5264 m bude navazovat na letos zprovozněnou stavbu I/27 Šlovice…

Dokončují se přístupové cesty

10. 11. 2023
Na budoucí stavbě obchvatu a přemostění silnice I/27 v Žiželicích buduje stavební firma přístupové cesty pro techniku výstavby. Dokončila zde zlepšení aktivní zóny hydraulickými pojivy za pomoci zemní frézy, válců a…

Přivaděč k D5 je zprovozněný

2. 10. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo na konci září 2023 přeložku silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci, jejíž součástí jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a osm mostů.…

Začala příprava dokumentace

13. 9. 2023
Plánovaná výstavba čtyřpruhu mezi Mostem a Litvínovem se dostala do další fáze přípravy. U stavby rozšíření silnice I/27 v délce téměř 7 km na čtyřpruh má ŘSD zasmluvněného zpracovatele dokumentace pro stavební…

Přestavba křižovatky má rozhodnutí

22. 8. 2023
Plánovaná přestavba průsečné křižovatky silnic I/27 (ulice Plzeňská), II/250 a III/22525 (ulice Osvoboditelů) v Žatci postoupila do další fáze. Počátkem května bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí o umístění…

Obchvat Plas má povolení

24. 7. 2023
Příprava obchvatu Plas pokročila do další fáze. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal 20. července stavební povolení, které se týká 13 hlavních stavebních objektů. Součástí více než šestikilometrového obchvatu na…

Buduje se druhý pás i mosty

20. 7. 2023
Na stavbě čtyřpruhového dálničního přivaděče k D5 naplno pokračují práce na dostavbě druhého jízdního pásu, a to na začátku úseku. Stavba I/27 Šlovice-Přeštice se jinak dostává do své závěrečné fáze. Nadále jsou v…

Část mostu se musela zbourat

26. 6. 2023
Pracovníci stavební firmy budující obchvat Klatov museli odstranit nově postavenou opěru jednoho z mostů. Stalo se tak na náklady zhotovitele (Silnice Group), jelikož stavební firma nedodržela správný postup při…

Stavba obchvatu Klatov je v polovině

1. 6. 2023
Za rok a čtvrt plánuje ŘSD zprovoznit první část ze 7,5 kilometru dlouhého východního obchvatu Klatov. V současnosti jsou stavbaři zhruba v 50% realizace stavby, a to jak z pohledu časového, tak i finančního. Pokud…

Bude zprovozněna část přeložky

19. 5. 2023
V sobotu 20. 5. 2023 v ranních hodinách dojde ke změně dopravního značení a bude provedena další dílčí úprava dopravního opatření týkající se stavby "I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka". Pro řidiče to bude tedy…

Na stavbě obchvatu probíhá monitoring

18. 5. 2023
Na stavbě obchvatu a přemostění v Žiželicích na silnici I/27 jsou dokočeny monitorovací vrty a jarní kácení, aktuálně probíhá II. etapa geodetické části monitoringu. Řidiči nyní projedou po silnici I/27 bez…

Práce na obchvatu jedou naplno

10. 5. 2023
Při stavbě více než 7,5 km dlouhého obchvatu Klatov na silnici I/27 jsou i nadále nejvíce vidět práce, které probíhají na mostních objektech. Těch bude na nově budované komunikaci celkem 8 plus vznikne 1 nová lávka…