|   Dubí - Plzěň - Německo
20. 6. 2024
Stavba 380 m dlouhého mostu přes údolí potoka Hutná v Žiželicích na silnici I/27 je v plném proudu. Aktuálně stavební firmy pracují na založení mostu, který bude mít celkem 6 polí…
3. 6. 2024
Letošní nejnákladnější provozní akce, a to oprava I/27 v Plzni v rámci akce „Lidická – Plaská“ začala v sobotu 1. 6. 2024. Oprava za více než 70 milionů korun (bez daně) je…

ÚSEKY SILNICE I/27


Dubí – Litvínov – Most – Žatec – Plzeň – Přeštice – Klatovy – Železná Ruda – Německo

Zprovozněno
Úseky v realizaci
Předpoklad zahájení 2024
Předpoklad zahájení 2025
Předpoklad zahájení 2026
Předpoklad zahájení 2027
Předpoklad zahájení 2028
Předpoklad zahájení 2028
Klatovy, přeložka, 1. stavba (7,6 km)
(zprovoznění 2024)
Přeštice, obchvat (5,3 km)
(předpokl. realizace 2024 - 2026)
Šlovice - Přeštice, přeložka (6,1 km)
(zprovozněno 2023)
Plzeň, Tyršův sad - Sukova, 2. stavba (1,0 km)
(zprovozněno 2011)
Plzeň, Sukova - Borská (1,2 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík (1,6 km)
(zprovozněno 2021)
Přeložka Třemošná (3,8 km)
(zprovozněno 2011)
Kaznějov - Třemošná (4,1 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Kaznějov, obchvat (8,4 km)
(předpokl. realizace 2026 - 2029)
Plasy, obchvat (5,6 km)
(předpokl. realizace 2025 – 2027)
Žatec, OK Husova
(předpokl. realizace 2027 – 2027)
Žatec, OK Osvoboditelů
(předpokl. realizace 2026 - 2026)
Žiželice, obchvat a přemostění (3,0 km)
(zprovoznění 2026)
Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky (2,6 km)
(zprovozněno 2016)
Havraň, obchvat (4,5 km)
(předpokl. realizace 2028 - 2030)
Most - Litvínov (6,9 km)
(předpokl. realizace 2027 – 2030)
Vjezd do Lomu od Oseka
(předpokl. realizace 2025 - 2025)
Plasy, most (0,5 km)
(předpokl. realizace 2025 - 2028)
dálnice
silnice I. třídy (směrově dělené)
silnice I. třídy
silnice II. třídy
číslo dálnice
číslo silnice I. třídy
státní hranice
města (obce s rozšířenou působností)
zprovozněné úseky
úseky v realizaci
předpoklad zahájení 2024
předpoklad zahájení 2025
předpoklad zahájení 2026
předpoklad zahájení 2027
předpoklad zahájení 2028
předpoklad zahájení 2028

Novinky

U Žiželic budují základy mostu
20. 6. 2024
Stavba 380 m dlouhého mostu přes údolí potoka Hutná v Žiželicích na silnici I/27 je v plném proudu. Aktuálně stavební firmy pracují na založení mostu, který bude mít celkem 6 polí…
Začala oprava v centru Plzně
3. 6. 2024
Letošní nejnákladnější provozní akce, a to oprava I/27 v Plzni v rámci akce „Lidická – Plaská“ začala v sobotu 1. 6. 2024. Oprava za více než 70 milionů korun (bez daně) je…
Běží tendr na stavbu mostu
27. 5. 2024
V průběhu května zahájilo ŘSD výběrové řízení na výstavbu nového mostního objektu, který bude proveden v rámci plánované přeložky silnice I/27 Plasy přes údolí řeky Střely. Most…
Chystá se uzavírka silnice
6. 5. 2024
U Žiželic na Lounsku čekají řidiče objížďky, a to kvůli postupujícím pracím na stavbě obchvatu této obce. Od 15. května bude v Žiželicích uzavřena silnice I/27 z Mostu do Žatce.…
Začala stavba mostu
10. 4. 2024
U Žiželic na Lounsku začala stavba nejvýznamnějšího objektu budoucího obchvatu. Jeho součástí bude 380 metrů dlouhý most, jehož piloty začali stavbaři v předchozích dnech vrtat.…

HISTORIE A SOUČASNOST

Historie přípravy a výstavby silnice I/27
V minulosti proběhla na silnici celá řada přeložek a úprav. Silnice byla stavěna především v dvoupruhové kategorii S 11,5/80.
Původně vedla silnice I/27 v úseku Teplice–Bílina–Most, až na konci 80. let byla přesměrována do trasy Dubí–Litvínov–Most.
V roce 1974 byl dokončen jižní obchvat Litvínova s velkou mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/271. Na začátku se napojoval na dokončený úsek z roku 1942 Jiráskova–Nádražní.

Úsek od Litvínova po Most byl přestavěn rovněž v první polovině 70. let s termínem zprovoznění v roce 1974. Navazující čtyřpruhový úsek před MÚK Souš u Mostu byl v roce 1980 zprovozněn, byl součástí významné investiční akce Koridor Most.
Další velkou stavbou na Mostecku byl více než 4 km dlouhý jižní obchvat Mostu (MÚK s I/15 – tř. Budovatelů) dokončený v roce 1970. Tato stavba navazovala na 1,5 km dlouhou přeložku kolem výsypky bývalého hnědouhelného dolu Hrabák, tj. prodloužená třída Budovatelů v Mostě z poloviny 50. let.

22. listopadu 2016 byla zprovozněna stavba „I/27 Velemyšleves – obchvat a přemostění Chomutovky“ délky 2,6 km, která odstranila klesání a stoupání do Velemyšlevsi. V rámci výstavby dálniční křižovatky MÚK Vysočany byla přeložena silnice v délce 1,4 km, dokončena byla v roce 2009.

Poslední stavbou na území Ústeckého kraje byl v roce 1970 zprovozněný 3 km dlouhý obchvat Žatce, který odvedl dopravu z historického centra Žatce. Na začátku navazuje na most přes Ohři z 50. let a končila až za Žatcem. Proběhla přestavba průsečných křižovatek na okružní a připravuje se přestavba křižovatky Husova na okružní křižovatku.
V minulosti byla na této silnici v Plzeňském kraji uskutečněna celá řada přeložek a úprav trasy, jednalo se především o výstavbu přivaděče Plzně k dálnici D5 a úpravy průtahy městy a obcemi. Tyto přeložky byly stavěny ve dvoupruhovém uspořádání až na průtah Plzní, který byl stavěn jako čtyřpruh.

Na území Ústeckého kraje se připravuje zkapacitnění na čtyřpruh v úseku Litvínov–Most. Dalšími stavbami je přestavba silnice mezi Mostem a Žatcem na kategorii S 11,5 s obchvatem Havraně a Žíželic, který je v současné době ve výstavbě.
Na úseky Žatec – dálnice D6 a dálnice D6 – hranice kraje jsou zpracovány studie, kromě obchvatu Jesenice příprava dále nepokračuje.

První stavbou realizovanou na území Plzeňského kraje je 1,8 km dlouhá přeložka v Kralovicích, která odvedla dopravu z centra města. Stavba byla dokončena v červnu 1995.

Další stavbou je dvoupruhový obchvat Třemošné délky 3,8 km v kategorii S 11,5. Díky této stavbě se ulevilo centru města od tranzitní dopravy a dále byl odstraněn železniční přejezd na této silnici. Obchvat Třemošné byl zprovozněn 28. června 2011.
Na obchvat navazuje nejnovější stavba na této silnici, a to zkapacitnění úseku Plzeň, Třemošenský rybník – Orlík délky 1,6 km ve čtyřpruhové kategorii S 20,75. Rozšíření na čtyřpruh bylo zprovozněno 22. června 2021.

Nejvíce přeložek bylo postaveno na území Plzně. Na severu to byl soubor staveb „Plzeň, Lidická–Plaská“, v rámci kterého byla silnice ve druhé polovině 80. let postavena ve čtyřpruhovém uspořádání s tramvajovým pásem uprostřed.

V jižní části města byla silnice upravena na čtyřpruh s tramvajovým pásem v úrovni vozovky v rámci souboru staveb „Plzeň, tř. 1. máje“, dnes Klatovská třída, který byl stavěn v první polovině 80. let.

Tato trasa již kapacitně nevyhovuje dnešním dopravním nárokům. V rámci výstavby přivaděče dálnice D5 je silnice I/27 překládána do nové polohy mimo zastavěné území Plzně. Přivaděč je stavěn jako směrově rozdělený čtyřpruh kategorie S 22,5. Celý soubor staveb je označen jako silnice pro motorová vozidla. Od severu to je stavba Plzeň, Tyršův Sad – Sukova, 2. stavba délky 1,1 km zprovozněná 30. listopadu 2011, následuje Plzeň, Tyršův Sad – Sukova, 1. stavba délky 1,3 km uvedená do provozu 1. listopadu 2004.

15. prosince 2003 byly zprovozněny tři stavby silnice I/27, a to Plzeň, Tyršův sad MÚK délky 0,2 km, MÚK Tyršův sad – MÚK Šlovice délky 2,9 km a Litice–Šlovice délky 4,2 km.

Další významnou stavbou je přeložka u Červeného Poříčí z roku 1990, která nahradila železniční přejezd mostem přes železniční trať.

1. prosince 1980 byl zprovozněn 1,7 km dlouhý obchvat Švihova.

Na začátku Klatov byl postaven most přes železniční trať v rámci přeložky délky 2,2 km zprovozněný 21. prosince 1975. V Klatovech byl upraven průtah městem ve dvou stavbách v letech 1972 až 1979 na směrově nerozdělený čtyřpruh.
Od hranic se Středočeským krajem až po obchvat Třemošné je připravován soubor staveb, který překládá silnici I/27 do nové polohy mimo zastavěné území.

Na území Plzně se připravuje postupně přeložka od Lidické ulice po OK Sukova.

Na konec dálničního přivaděče k D5 je ve výstavbě čtyřpruhový úsek Šlovice–Přeštice. Dále až po Klatovy je připravována výhledová přeložka v kategorii S 11,5. Obchvat Klatov je v současné době ve výstavbě.