|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Bude zprovozněna část přeložky

19. 5. 2023
V sobotu 20. 5. 2023 v ranních hodinách dojde ke změně dopravního značení a bude provedena další dílčí úprava dopravního opatření týkající se stavby "I/27 Šlovice – Přeštice, přeložka". Pro řidiče to bude tedy znamenat především změnu v tom, že ve směru od Plzně do Klatov již nebudou využívat stávající I/27, ale svezou se na nové komunikaci, kterou je právě ve výstavbě.
Konkrétně se bude jednat o tuto změnu – řidiči jedoucí směrem z Plzně na Klatovy do této chvíle využívali provizorní komunikaci před skládkou Vysoká a dále pokračovali po původní I/27. Toto se sobotního rána změní tak, že od Plzně se směrem na Klatovy bude pokračovat rovně po pravé polovině nově vybudované čtyřproudé komunikace až po mimoúrovňovou křižovatku, která napojuje obce Chlumčany – Horní Lukavici – Hradčany. Na této mimoúrovňové křižovatce řidiči sjedou a s použitím dvou nových kruhových objezdů (již v provozu) se napojí na stávající I/27 a budou pokračovat dále.
Větší změna pak bude čekat na řidiče jedoucí opačným směrem, tedy od Klatov na Plzeň. Tito řidiči byli zvyklí, že po projetí novou okružní křižovatkou pokračovali směrem na Plzeň ve stávající stopě I/27, ale od sobotního rána bude tato komunikace od kruhového objezdu ve své původní stopě uzavřena a budou svedeni na nově vybudovanou část přeložky I/27. To znamená, že z kruhového objezdu napojujícího obce Chlumčany – Horní Lukavici – Hradčany sjedou do zářezu a budou podle dopravního značení pokračovat v jízdě po zprovozněné části nové čtyřproudé komunikace až k přivaděči na D5.
Tyto změny dopravního uspořádání umožní realizovat další etapy stavby. ŘSD žádá řidiče, aby věnovali zvýšenou opatrnost při změně dopravního značení a neohrožovali sebe ani stavební dělníky.