|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Část mostu se musela zbourat

26. 6. 2023
Pracovníci stavební firmy budující obchvat Klatov museli odstranit nově postavenou opěru jednoho z mostů. Stalo se tak na náklady zhotovitele (Silnice Group), jelikož stavební firma nedodržela správný postup při betonáži opěry. „Po odbednění se ukázala masivní štěrková hnízda, která jednoznačně prokazují chybný způsob betonáže. Jediné možné řešení bylo zdemolovat poškozenou část dříku opěry a vybetonovat ji znovu,“ objasnil neplánované práce investiční referent Pavel Rybár z plzeňské správy ŘSD. Termín dokončení mostu se nemění a firma stále počítá s tím, že most bude hotový letos na podzim. Na 7,6 km dlouhém obchvatu města bude celkem osm mostů. Vedle toho vznikne ještě lávka pro pěší a cyklisty.