|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Most opět stojí

7. 3. 2024
Zpět na svém původním místě je znovu most u Lub na budovaném obchvatu Klatov. Mostní objekt složený z železobetonových prefabrikátů museli stavbaři na konci letošního ledna rozebrat. U původního mostu zjistilo ŘSD při kontrole během výstavby nedostatečnou kvalitu, jelikož nebyly použity správně provedené prefabrikované součástky. Na své náklady tak firma nechala díly odvézt a následně nainstalovala segmenty, které již odpovídají všem normám a kvalitě. Postupující práce si brzy vyžádají další nezbytné omezení provozu. V dubnu začne mezi obcemi Luby a Soběticemi tříměsíční úplná uzavírka (od 15. dubna do 15. července). Celý obchvat na nově přeložené silnici I/27 bude zprovozněn letos, a to ve dvou etapách. První část od Štěpánovic po křižovatku se silnicí I/22 bude podle smlouvy o dílo zprovozněna 15. srpna, druhá část poté 15. listopadu.