|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Most se musel rozebrat

24. 1. 2024
Stavbaři museli rozebrat již postavený most na budovaném obchvatu Klatov na silnici I/27. Demolice byla nezbytná kvůli tomu, že subdodavatelská firma dodala špatně vyrobené železobetonové prefabrikáty, z nichž byl most složen. Nekvalitně vybetonované díly by nezajistily životnost mostu, která je garantována minimálně na 100 let. Likvidace mostu a jeho opětovné vybudování stavbu obchvatu délky 7,6 km nezdraží, jelikož subdodavatel vadných vyrobených prefabrikátů převezme veškeré související náklady na sebe. „Konstrukce je složena asi z 80 prefabrikovaných bloků. Zhotovitel, Silnice Group, si objednal betonárku, kde si podle dokumentace nechal díly vyrobit,“ uvedl ředitel plzeňské Správy ŘSD Miroslav Blabol. Most už byl přitom na místě již celý seskládaný a plánovalo se dosypání okolní zeminy. ŘSD se nelíbilo, že jednotlivé segmenty byly různě barevné a opravovaly se už během výrobního procesu. Kontrola ŘSD zjistila odlupovaní části, které negarantovaly dlouhou trvanlivost. Proto ŘSD požádalo útvar kontroly kvality staveb, který speciálním přístrojem zjistil polohu výztuže (drátů) v konstrukci. Podle předpisu ŘSD musí být krycí vrstva betonu nad výztuží minimálně 45 milimetrů, ovšem u více než 80% dílů to bylo výrazně méně. V některých částech jen 23 milimetrů. Díly navíc nevyhovovaly ani tvarově, takže mezi nimi byly nežádoucí spáry.