|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Obchvat Plas má povolení

24. 7. 2023
Příprava obchvatu Plas pokročila do další fáze. Krajský úřad Plzeňského kraje vydal 20. července stavební povolení, které se týká 13 hlavních stavebních objektů. Součástí více než šestikilometrového obchvatu na silnici I/27 bude i obloukový most přes údolí řeky Střely a železniční trať Plzeň – Žatec, který se s výškou přes 87 metrů  zařadí mezi nejvyšší v České republice. Přeložka silnice I/27 je navržena jako dvoupruhová komunikace v kategorii S 9,5/90. V místech křižovatek je vozovka rozšířena o přídatné pruhy (odbočovací a připojovací). Součástí přeložky silnice I/27 je zvýšení počtu jízdních pruhů ve stoupání ve směru na Žatec či dvě kontrolní místa pro Policii ČR.