|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Práce na obchvatu jedou naplno

10. 5. 2023
Při stavbě více než 7,5 km dlouhého obchvatu Klatov na silnici I/27 jsou i nadále nejvíce vidět práce, které probíhají na mostních objektech. Těch bude na nově budované komunikaci celkem 8 plus vznikne 1 nová lávka pro pěší a cyklisty. Dále budou na trase vybudovány například 3 okružní křižovatky a dvě protihlukové stěny o celkové délce zhruba 200 m. Práce pokračují dle harmonogramu. Ke zprovoznění obchvatu dojde v roce 2024.