|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Přestavba křižovatky má rozhodnutí

22. 8. 2023
Plánovaná přestavba průsečné křižovatky silnic I/27 (ulice Plzeňská), II/250 a III/22525 (ulice Osvoboditelů) v Žatci postoupila do další fáze. Počátkem května bylo na stavbu vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, které posléze (počátkem června) nabylo právní moci. Pokračuje též zpracování dokumentace pro stavební povolení, které chce ŘSD získat v příštím roce. Zatím je vyhotoven koncept DSP, který bude předán k připomínkování. 
Místo stávající křižovatky vznikne jednopruhová okružní křižovatka, která bude mít čtyři větve a průměr 34 m. Stavba by měla být realizována v roce 2026.