|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Přivaděč k D5 je zprovozněný

2. 10. 2023
Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo na konci září 2023 přeložku silnice I/27 mezi Šlovicemi a Přešticemi. Jedná se o čtyřpruhovou komunikaci, jejíž součástí jsou dvě mimoúrovňové křižovatky a osm mostů.
„Komunikace I/27 je významným silničním tahem s vysokým podílem těžké nákladní dopravy. Hotová přeložka zrychlí dopravu mezi Plzní a Přešticemi a řidiče jistě potěší, že se zde bude jezdit rychlostí 110 km/hod. Od hluku a exhalací se uleví i místním občanům. Silnice, kterou dnes otevíráme, je totiž současně obchvatem Horní Lukavice, kterou projíždělo zhruba 20 tisíc vozidel denně.“ říká ministr dopravy Martin Kupka.
„Zprovozněním přeložky dochází ke zkapacitnění více než šesti kilometrů silnice I/27, kde každý den projede téměř 17 tisíc vozidel, na čtyřpruhovou kategorii. Dochází tedy k prodloužení stávajícího plzeňského přivaděče k dálnici D5, kde bude nyní doprava bezpečnější a plynulejší. Na silnici I/27 dále budujeme obchvat Klatov, který bude zprovozněn v příštím roce a ve vysoké fází přípravy již máme také obchvat obce Přeštice,“ doplnil generální ředitel ŘSD ČR Radek Mátl.