|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Stavba obchvatu Klatov je v polovině

1. 6. 2023
Za rok a čtvrt plánuje ŘSD zprovoznit první část ze 7,5 kilometru dlouhého východního obchvatu Klatov. V současnosti jsou stavbaři zhruba v 50% realizace stavby, a to jak z pohledu časového, tak i finančního. Pokud budou práce i nadále pokračovat dle harmonogramu, bude v listopadu 2024 hotový celý obchvat.
Nová dvoupruhová přeložka silnice I/27 bude ve směru od Plzně bude začínat velkým kruhovým objezdem mezi Štěpánovicemi a Klatovy, který vznikne v poli nalevo od současné silnice. Do něj bude napojená i krajská silnice mezi výpadovkami na Plzeň a Domažlice, po které jezdí řidiči už od roku 2021.
Na trase nyní stále vzniká všech osm mostů. Nejdelší z nich mimoúrovňově převede auta přes elektrifikovanou železniční trať Plzeň - Klatovy, ale i přes silnici III. třídy z Klatov do Točníku. Jde to pětipolový most. Dělníci nyní pracují na přípravě budoucí mostovky. Součástí stavby je též jedna lávka pro chodce a cyklisty či tři kruhové objezdy.
Doprava směřující od Plzně na Šumavu začne centrum Klatov objíždět dříve, jelikož I. etapa stavby bude zprovozněná již v polovině srpna 2024 Půjde o část od Štěpánovic po křižovatku se silnicí I. třídy z Klatov na Horažďovice. Zbývající část obchvatu (od křížení se silnicí na Horažďovice po napojení na stávající silnici mezi Luby a Malou Vískou) se má otevřít 15. listopadu 2024.