|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

U Žiželic budují základy mostu

20. 6. 2024
Stavba 380 m dlouhého mostu přes údolí potoka Hutná v Žiželicích na silnici I/27 je v plném proudu. Aktuálně stavební firmy pracují na založení mostu, který bude mít celkem 6 polí. Niveleta mostního objektu je v místě křížení s potokem 30 metrů nad úrovní břehů. Zároveň most zajišťuje mimoúrovňové křížení s železniční tratí Praha–Chomutov. Stavební práce probíhají za úplné uzavírky silnice I/27 a řidiči tak musí využívat objízdné trasy. Zprovoznění celého obchvatu plánuje ŘSD v únoru 2026.