|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Vydáno povolení pro obchvat

27. 12. 2023

Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor dopravy a silničního hospodářství) vydal 21. 12. 2023 stavební povolení pro stavbu obchvatu Přeštic. Stavba délky 5264 m bude navazovat na letos zprovozněnou stavbu I/27 Šlovice-Přeštice. Vydané povolení se týká devíti hlavních stavebních objektů. Vedle hlavní trasy jde o mimoúrovňovou křižovatku v km 4,750, která na obchvat napojí silnici II/230 a připojí Přeštice od jihu. Dále povolení zahrnuje i pětici mostů na I/27. U stavby se dokončuje zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele stavby. Výběrové řízení má být vypsáno v březnu 2024.