|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Začala příprava dokumentace

13. 9. 2023
Plánovaná výstavba čtyřpruhu mezi Mostem a Litvínovem se dostala do další fáze přípravy. U stavby rozšíření silnice I/27 v délce téměř 7 km na čtyřpruh má ŘSD zasmluvněného zpracovatele dokumentace pro stavební povolení (DSP) a proběhlo vstupní jednání s projektantem. Dokumentace by měla být dokončena v příštím roce. Následně bude probíhat inženýrská činnost ke stavebnímu povolení, jehož vydání se očekává v roce 2025. Probíhat bude též majetkoprávní vypořádání, navazující průzkumy s vyhotovením zadávací dokumentace stavby. V minulém roce byl úspěšně dokončen proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Hotový je pyrotechnický i doplňkový geotechnický průzkum.