|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Začala stavba mostu

10. 4. 2024
U Žiželic na Lounsku začala stavba nejvýznamnějšího objektu budoucího obchvatu. Jeho součástí bude 380 metrů dlouhý most, jehož piloty začali stavbaři v předchozích dnech vrtat. Most přes údolí Hutné se nachází v km 1,658 - 2,036 a je navržen jako dvoutrámová ocelobetonová spřažená konstrukce konstantní výšky trámu. Jedná se o spojitý nosník o 9 polích. Rozpětí jednotlivých polí je 39,40 m + 7 x 40,00 m + 39,40 m. Celý objekt je založen hlubině na velkoprůměrových pilotách průměru 1500 mm. Svahy v okolí místa stavby jsou nestabilní, a tak byl nezbytný jejich roční monitoring. Vrty měly hloubku až 40 metrů. Současná trasa silnice I/27 prochází hlubokým údolím potoku Hutná v obci Žiželice. Prudké spády na sjezdech do obce jsou, zejména v zimním období, pro řidiče velice nebezpečné a samotný průjezd obcí Žiželice je směrově a šířkově naprosto nevyhovující. Trasa obchvatu nového je navržena v kategorii S 11,5/70. Celková délka stavby je 2960 metrů.