|   Dubí - Plzěň - Německo

Novinky

Silnice I/27

Začala oprava v centru Plzně

3. 6. 2024
Letošní nejnákladnější provozní akce, a to oprava I/27 v Plzni v rámci akce „Lidická – Plaská“ začala v sobotu 1. 6. 2024. Oprava za více než 70 milionů korun (bez daně) je plánovaná na dvě stavební sezóny. V letošním roce musí řidiči počítat s omezením na I/27 do konce srpna. Oprava je rozdělena do celkem pěti etap, během nichž bude pokaždé v daném úseku uzavřen jeden jízdní pás. Provoz povede obousměrně v druhém pásu, přičemž pro minimalizaci dopravních zátěží v protisměrném jízdním pásu jsou etapy doplněny o objízdné trasy pro tranzitní dopravu.