|   Dubí - Plzěň - Německo
Domovská stránka > Havraň, obchvat (4,5 km)

Havraň, obchvat (4,5 km)

Stav přípravy

EIA
ZP
UR
SP
VR

Aktuální informace

7. 3. 2024
Zpět na svém původním místě je znovu most u Lub na budovaném obchvatu Klatov. Mostní objekt složený z… Zobrazit
27. 2. 2024
Nejnáročnějším stavebním objektem budoucího obchvatu Plas je přemostění údolí řeky Střely a železniční trati… Zobrazit
24. 1. 2024
Stavbaři museli rozebrat již postavený most na budovaném obchvatu Klatov na silnici I/27. Demolice byla… Zobrazit
27. 12. 2023
Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor dopravy a silničního hospodářství) vydal… Zobrazit

Popis stavby

Cílem plánovaného obchvatu Havraně je zejména odvedení tranzitní dopravy ze silnice I/27 mimo zastavěné území, čímž dojde významným způsobem k poklesu dopravního zatížení v obci. Stavba zároveň přispěje k větší bezpečnosti a ke zlepšení životního prostředí obyvatel dané lokality. Taktéž se zlepší jízdní parametry silnici I/27, což povede k větší plynulosti silničního provozu v tomto úseku.

 

Informační leták

Havraň, obchvat (4,5 km)
V přípravě