|   Dubí - Plzěň - Německo
Domovská stránka > Plzeň, Sukova - Borská (1,2 km)

Plzeň, Sukova - Borská (1,2 km)

Stav přípravy

EIA
ZP
UR
SP
VR

Aktuální informace

7. 3. 2024
Zpět na svém původním místě je znovu most u Lub na budovaném obchvatu Klatov. Mostní objekt složený z… Zobrazit
27. 2. 2024
Nejnáročnějším stavebním objektem budoucího obchvatu Plas je přemostění údolí řeky Střely a železniční trati… Zobrazit
24. 1. 2024
Stavbaři museli rozebrat již postavený most na budovaném obchvatu Klatov na silnici I/27. Demolice byla… Zobrazit
27. 12. 2023
Krajský úřad Plzeňského kraje (Odbor dopravy a silničního hospodářství) vydal… Zobrazit

Popis stavby

Stavba navazuje na soubor staveb dálničního přivaděče silnice I/27 k  dálnici D5 ve směru od Plzně a je také součástí hlavní komunikační sítě města Plzně. Po vybudování této stavby dojde k odlehčení dopravní zátěže, především v jižní části Klatovské třídy a zároveň se vytváří předpoklad pro pokračování průtahu silnice I/27 Plzní sever–jih v úseku Borská–Přemyslova–Karlovarská.

Informační leták

Plzeň, Sukova - Borská (1,2 km)
V přípravě