|   Dubí - Plzěň - Německo
Domovská stránka > Přeložka Třemošná (3,8 km)

Přeložka Třemošná (3,8 km)

Stav přípravy

EIA
ZP
UR
SP
VR

Aktuální informace

3. 6. 2024
Letošní nejnákladnější provozní akce, a to oprava I/27 v Plzni v rámci akce „Lidická – Plaská“ začala v… Zobrazit
27. 5. 2024
V průběhu května zahájilo ŘSD výběrové řízení na výstavbu nového mostního objektu, který bude proveden v… Zobrazit
6. 5. 2024
U Žiželic na Lounsku čekají řidiče objížďky, a to kvůli postupujícím pracím na stavbě obchvatu této obce. Od… Zobrazit
10. 4. 2024
U Žiželic na Lounsku začala stavba nejvýznamnějšího objektu budoucího obchvatu. Jeho součástí bude 380 metrů… Zobrazit

Popis stavby

Zprovozněná přeložka silnice I/27 je řešena jako západní obchvat města Třemošná. Stávající silnice I/27, která vedla přes město, byla směrově i výškově nevyhovující a negativně ovlivňovala životní prostředí ve městě, proto byla navržena její přeložka.

Informační leták

Přeložka Třemošná (3,8 km)
V provozu