|   Dubí - Plzěň - Německo
Domovská stránka > Přeštice, obchvat (5,3 km)

Přeštice, obchvat (5,3 km)

Stav přípravy

EIA
ZP
UR
SP
VR

Aktuální informace

3. 6. 2024
Letošní nejnákladnější provozní akce, a to oprava I/27 v Plzni v rámci akce „Lidická – Plaská“ začala v… Zobrazit
27. 5. 2024
V průběhu května zahájilo ŘSD výběrové řízení na výstavbu nového mostního objektu, který bude proveden v… Zobrazit
6. 5. 2024
U Žiželic na Lounsku čekají řidiče objížďky, a to kvůli postupujícím pracím na stavbě obchvatu této obce. Od… Zobrazit
10. 4. 2024
U Žiželic na Lounsku začala stavba nejvýznamnějšího objektu budoucího obchvatu. Jeho součástí bude 380 metrů… Zobrazit

Popis stavby

Úsek přeložky silnice I/27 navazuje na stavbu „Přeložka I/27 Šlovice–Přeštice“ a řeší obchvat města Přeštice s napojením pod železniční trať na stávající silnici I/27 za Přešticemi, a to do doby výstavby dalšího úseku. Stavbou bude odstraněno nevhodné směrové a výškové vedení stávající komunikace centrem města.

Informační leták

Přeštice, obchvat (5,3 km)
V přípravě